Ułatwienia dostępu

WNIOSKI O DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH: OD 15 MARCA DO 15 MAJA

Od 15 marca do 15 maja br. producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie dopłat za 2006 r. z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne. Od tego roku o dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy przetwarzają te rośliny we własnym

TURBINY WIATROWE

Energię wiatru do zasilania urządzeń mechanicznych jako pierwsi wykorzystali mieszkańcy Egiptu, Persji i Mezopotamii. Młyny wietrzne w Europie pojawiły się w Średniowieczu. Znalazły one również zastosowanie na obszarze województwa podlaskiego, jednakże obecnie te które przetrwały mają jedynie wartość

SYSTEM OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

W krajach Unii Europejskiej w styczniu br. weszła w życie dyrektywa Nr 2002/91/EC (z 16.12.2002 r.) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków mająca na celu zmniejszenie zużycia energii w

NOWA FORMA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOOSZCZĘDNYCH

Od 15 grudnia 2005 roku pojawiła się nowa możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych. Nowy mechanizm finansowy to Projekt Efektywności Energetycznej GEF o budżecie 11 mln USD zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest finansowe wsparcie do 30 czerwca 2011 r. wszystkich podmiotów realizujących inwestycje energooszczędne tj. osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa działające w formule

SEMINARIUM

Podlaska Agencja Zarządzania Energią w ramach swoich działań statutowych zorganizowała w dniach 5-6 grudnia br. w gminach z woj. podlaskiego: Zawady, Trzcianne i Krynki, spotkania informacyjnych pt. „Alternatywne źródła energii – kotły na biomasę, pompy