Ułatwienia dostępu

INFORMACJE O ROŚLINACH ENERGETYCZNYCH

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych, na zasadach określonych przepisami wspólnotowymi i płatności te będą w całości finansowane z budżetu Unii

BIOMASA – WIADOMOSCI OGÓLNE

Używając pojęcia biomasa mamy na myśli przede wszystkim drewno i jego odpady, słomę, rośliny uprawne i inne odpady w gospodarce rolnej. Zasoby ropy, węgla i gazu są ograniczone, a mało kto wie, że na naszej planecie można w ciągu roku wyprodukować 3,5 razy więcej biomasy, niż tyle, ile ludzkość zużyłaby dzisiaj do produkcji całej potrzebnej człowiekowi energii. Interesujące są również inne ekologiczne aspekty, np. objętość dwutlenku węgla, który pochłania biomasa podczas swojego