Ułatwienia dostępu

AKTY PRAWNE

————————————————————————– Akty prawne dotyczące OZE ————————————————————————– Prawo energetyczne (267kB) Ustawa o handlu emisjami (58kB) Ustawa o ochronie środowiska (621kB Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju (82kB) Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (20kB) Europejska Polityka Energetyczna (358kB) Propozycje Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu (147kB) Rozp. o audycie energetycznym (255kB) Rozp. o instalacjach wymagających zgłoszenia (16kB) Rozp. o opłatach za korzystanie ze środowiska (296kB) Rozp. o OZE (29kB) Rozp. o pomocy publ. na OZE (19kB) Rozp. o weryfikacji audytu energetycznego (7kB) ————————————————————————– Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami ————————————————————————– Ustawa o wprowadzeniu w życie ustaw o ochronie środowiska i o odpadach (140kB) Ustawa o odpadach (140kB) Rozporządzenie – Obowiązki przedsiębiorców gospodarowania niektórymi odpadami (190kB) Rozporządzenie – Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling(335kB) Rozporządzenie – Termiczne przekształcanie odpadów (12kB) Rozporządzenie – Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami (195kB) Rozporządzenie – Rodzaje odpadów nie wymagających zezwolenia na prowadzenie działalności (16kB) Rozporządzenie – Roczne poziomy odzysku i recyklingu (96kB) Rozporządzenie – Odpady opakowaniowe (13kB) Rozporządzenie – Katalog odpadów (434kB) Rozporządzenie – Rodzaje odpadów do składowania nieselektywnego (185kB) Rozporządzenie – Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania (95kB) Rozporządzenie – Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami