Ułatwienia dostępu

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konferencji:

„Jak obniżyć koszty energii w firmie — efektywność energetyczna w praktyce”, 

która odbędzie się 20 czerwca 2012r. (środa) o godz. 10:00 w Białymstoku, w Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4.

Celem konferencji jest prezentacja sposobów zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Koszty energii wzrastają i oddziałują na konkurencyjność firmy oraz jej produktów. Wybór tańszej taryfy lub zmiana sprzedawcy energii obniżają koszty a nie zużycie energii. Podczas
konferencji zaprezentowane zostaną sposoby obniżenia zużycia energii związanej z działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Szczegółowo omówiony zostanie proces identyfikacji miejsc oraz procesów, w których następuje strata energii, a także sposoby zapobiegania tym stratom. Przedstawimy wyniki badania działań energooszczędnych w przedsiębiorstwach przeprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarczą. Omówione zostaną również źródła finansowania inwestycji zmniejszających zużycie energii.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia(82kB) do 18 czerwca 2012 r. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Więcej informacji:

Anna Wrzesińska, tel. 85 740 86 77, e-mail: wrzesinska@pfrr 

Magdalena Maksimowicz, tel. 85 740 86 78, e-mail: maksimowicz@pfrr.pl

Program konferencji

(493kB)

KONFERENCJA W BIAŁYMSTOKU DOTYCZĄCA OBNIŻANIA KOSZTÓW ENERGII W FIRMIE