Ułatwienia dostępu

CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Temat certyfikacji energetycznej budynków związany jest z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska uzyskała okres przejściowy do 2009 roku. Pojawi się, zatem konieczność wykonywania analizy energochłonności budynku w celu etykietowania budynków. Celem dyrektywy jest obniżenie zużycia energii w budownictwie oraz zachęcenie do stawiania budynków

ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH W 2007 R.

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych. Natomiast nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych

WNIOSKI O DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH: OD 15 MARCA DO 15 MAJA

Od 15 marca do 15 maja br. producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie dopłat za 2006 r. z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne. Od tego roku o dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy przetwarzają te rośliny we własnym

SYSTEM OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

W krajach Unii Europejskiej w styczniu br. weszła w życie dyrektywa Nr 2002/91/EC (z 16.12.2002 r.) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków mająca na celu zmniejszenie zużycia energii w

NOWA FORMA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOOSZCZĘDNYCH

Od 15 grudnia 2005 roku pojawiła się nowa możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych. Nowy mechanizm finansowy to Projekt Efektywności Energetycznej GEF o budżecie 11 mln USD zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest finansowe wsparcie do 30 czerwca 2011 r. wszystkich podmiotów realizujących inwestycje energooszczędne tj. osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa działające w formule