Ułatwienia dostępu

Ustawa o OZE w przygotowaniu

29 maja 2012r. odbyła się prezentacja założeń ustawy o OZE przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Wśród założeń, warto podkreślić rozwiązania dotyczące definiowania mikroinstalacji oraz małej instalacji i idące za tym następstwa prawne, a także określenie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej i wskaźników korekcyjnych. Materiały z konferencji znajdują się na stronach Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/16184. (więcej…)

KONFERENCJA W POZNANIU – „BUDOWNICTWO PASYWNE OD A DO Z”

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Budownictwo pasywne od A do Z”, która odbędzie się 21 stycznia 2010 roku o godz.10.00 i podczas Targów Budma w Poznaniu. 

Forum poświęcone będzie zagadnieniom rozwoju budownictwa pasywnego w Polsce jak i w Europie. Profesorowie, inżynierowie z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii, specjalizujący się w wyżej wymienionej dziedzinie, przekażą najnowsze osiągnięcia poparte praktycznymi przykładami. (więcej…)

BEZPŁATNA KONFERENCJA – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW – NA CO I KIEDY ZWRACAĆ UWAGĘ?

Podlaska Agencja Zarządzanie Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji zatytułowanej „Efektywność energetyczna budynków – na co i kiedy zwracać uwagę?” poświęconej efektywności energetycznej na etapie projektowania budynków (rozwiązania architektoniczne), technologie budowlane ograniczające zużycie energii (materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z rekuperacją), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, technologia budynków pasywnych oraz certyfikacja energetyczna budynków.
(więcej…)

SPOTKANIE W BIAŁYMSTOKU PROMUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ ORAZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia — Program dla Europy” oraz Podlaska Agencja Zarządzania Energią organizują Dzień Informacyjny wspólnotowego programu „Inteligentna Energia — Europa (IEE)”, promującego efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2008 roku o godz. 10:30 w Hotelu Branicki przy ulicy Zamenhofa 25 w Białymstoku.
(więcej…)