Ułatwienia dostępu

Ustawa o OZE w przygotowaniu

29 maja 2012r. odbyła się prezentacja założeń ustawy o OZE przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Wśród założeń, warto podkreślić rozwiązania dotyczące definiowania mikroinstalacji oraz małej instalacji i idące za tym następstwa prawne, a także określenie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej i wskaźników korekcyjnych. Materiały z konferencji znajdują się na stronach Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/16184. (więcej…)

Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego”

Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” została przygotowana przez teoretyków i praktyków z zakresu odnawialnych źródeł energii i stanowi kompendium wiedzy o ich wykorzystaniu w województwie podlaskim. Jest to pierwsza publikacja traktująca o odnawialnych źródłach energii w kontekście potrzeb całego województwa podlaskiego. (więcej…)