Ułatwienia dostępu

Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” została przygotowana przez teoretyków i praktyków z zakresu odnawialnych źródeł energii i stanowi kompendium wiedzy o ich wykorzystaniu w województwie podlaskim. Jest to pierwsza publikacja traktująca o odnawialnych źródłach energii w kontekście potrzeb całego województwa podlaskiego.

Wersja drukowana broszury jest dostępna w siedzibie Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią w Białymstoku, ul. Starobojarska 15.

„Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego”

Publikacja powstała w ramach projektu „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska” realizowanego dzięki wsparciu z programu Unii Europejskiej Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego”