Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią, wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego , 12 grudnia 2006 r. w Hotelu Branicki w Białymstoku zorganizowała konferencję pt. „Jakie są kierunki rozwoju energetyki odnawialnej na Podlasiu”.

Konferencja poświęcona była energetyce wiatrowej oraz wytwarzaniu energii z biomasy. Skierowana była do osób, które poszukują nowych form działalności gospodarczej, a równocześnie chciałyby skonfrontować ogólną wiedzę na ten temat przekazywaną przez różnorakie media i wydawnictwa z tym, co mają do powiedzenia eksperci i fachowcy, na co dzień zajmujący się taką tematyką. W trakcie konferencji przedstawiono aktualne informacje o możliwościach produkcji energii przy wykorzystaniu istniejących na Podlasiu zasobów energii odnawialnej.

Program konferencji

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.45 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
Cezary Ołdakowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Sesja I – ENERGIA WIATROWA

10.45– 11.05 Aktualny stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na terenie działania ZEB S.A.
Eugeniusz Zalech, Dyrektor ds. Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Zakład Energetyczny Białystok S. A.

11.05 – 11.20 Możliwości inwestycyjne w energetykę wiatrową na terenie Powiatu Suwalskiego
Stanisław Żukowski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Suwałkach

11.20 – 11.50 Przykłady inwestycji w energetykę wiatrową wdrażane przez firmę Gamesa Sp. z o. o.
Tomasz Guzowski, Project Manager, Gamesa Energia Polska Sp. z o. o.

11.50 – 12.20 PRZERWA KAWOWA

Sesja II – BIOMASA

12.20 – 12.50 Rośliny energetyczne w warunkach polskich
dr inż. Anna Edyta Gutowska, Ekspert z zakresu uprawy roślin energetycznych

12.50 – 13.10 Możliwości produkcji energii odnawialnej w Elektrociepłowni Białystok S.A.
Andrzej Kosiński, Starszy Specjalista ds. Strategii, Elektrociepłownia Białystok S.A.

13.10 – 13.40 Modernizacja kotłowni olejowych i węglowych – innowacja przynosząca realne oszczędności. Realizacje PGK System w oparciu o technologię biomasowych systemów grzewczych HDG Bawaria
Krzysztof Roszak, Inżynier Sprzedaży, PGK System Sp. z o.o.

13.40 – 14.00 Biomasa źródłem ciepła – możliwości wykorzystania OZE do ogrzewania budynków
Marta Simonowicz, PPUH RAPID – dystrybutor kotłów na biomasę

14.00 – 14.20 Rynek biomasy w województwie podlaskim
Dorota Ochocińska, Prezes Zarządu, Bio-Wat Sp. z o.o.

14.20 – 14.30 Dyskusja. Zamknięcie konferencji

14.30 OBIAD

PODSUMOWANIE KONFERENCJI „JAKIE SĄ KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PODLASIU”