Ułatwienia dostępu

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE są główną grupą odpadów powstających na terenie województwa podlaskiego. W ich skład wchodzą odpady z gospodarstw domowych, z obiektów użyteczności publicznej, obsługi ludności, z pielęgnacji terenów zieleni oraz odpady niebezpieczne np. zużyte baterie, świetlówki, termometry, opakowania po związkach