Ułatwienia dostępu

29 maja 2012r. odbyła się prezentacja założeń ustawy o OZE przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Wśród założeń, warto podkreślić rozwiązania dotyczące definiowania mikroinstalacji oraz małej instalacji i idące za tym następstwa prawne, a także określenie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej i wskaźników korekcyjnych. Materiały z konferencji znajdują się na stronach Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/16184.

Ustawa o OZE to jedna z trzech ustaw, nad którymi są prowadzone prace. Pozostałe dwie dotyczą prawa energetycznego i prawa gazowego.

Ustawa o OZE w przygotowaniu