Ułatwienia dostępu

Narodowa Agencja Poszanowania Energii
http://www.nape.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
http://www.wios.bialystok.pl/

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
http://www.nfos.org.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Białymstoku
http://www.wfosigw.bialystok.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl

Euroregion Niemen
http://www.niemen.org.pl

Urząd Regulacji Energetyki
http://www.ure.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://mos.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl

Energetyka w Unii Europejskiej
http://www.managenergy.net

Bank Ochrony Środowiska
http://www.bosbank.pl

Politechnika Białostocka
https://pb.edu.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
http://www.bialystok.uw.gov.pl