Ułatwienia dostępu

Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii ma możliwość wyboru sprzedawcy energii. Możliwa zatem staje się sytuacje, że do gospodarstwa domowego na Podlasiu energię elektryczną dostarczać będzie krakowski Enion czy gdańska Energa. To kwestia naszego wyboru, natomiast sprawami dostawy zajmie się lokalny dystrybutor.

Jak się odbywała sprzedaż energii elektrycznej dotychczas?

Każdy posiadacz mieszkania czy domu miał umowę na dostawę energii z zakładem energetycznym. Zakres umowy obejmował dwie usługi: zakup oraz dostawę energii elektrycznej. Umowa z jednym podmiotem nie dawała możliwości rozdzielenia ww. usług, przez co byliśmy skazani na z góry ustaloną przez nasz zakład energetyczny stawkę za 1 kWh.

Na czym polega zmiana?
Od 1 lipca możemy wybrać sprzedawcę energii z terenu całej Polski. Oznacza to, że kupować energię będziemy od wybranego sprzedawcy, a dostarczy ją nam nasz zakład energetyczny lub wydzielony z niego podmiot zajmujący się wyłącznie obrotem energią. W praktyce wygląda to następująco: obecnie energię kupujemy i ją nam dostarcza sprzedawca z urzędu, czyli nasz zakład energetyczny. Mamy z nim podpisaną /b>umowę kompleksową obejmującą zakresem sprzedaż energii oraz jej dostawę. Jeżeli zdecydujemy się na wybór innego sprzedawcy energii, wówczas czekają nas następujące działania:

Krok 1: Zawieramy umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą – ważne, żeby nowa umowa wchodziła w życie w dniu wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą.
Możemy zawrzeć umowę kompleksową z nowym sprzedawcą energii, wówczas sprzedawca podpisze umowę z dystrybutorem energii w naszym imieniu i na naszą rzecz.

Krok 2: Wypowiadamy umowę sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą energii – jeżeli jesteśmy związani umową kompleksową, wypowiedzenie skutkuje również na dostawy energii.

Krok 3: Zawieramy nową umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z zakładem energetycznym (jeżeli nie zawarliśmy umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii). Umowa może byś zawarta na czas nieokreślony, więc kolejna zmiana sprzedawcy energii nie będzie wymagała zawierania nowej umowy dotyczącej usługi dystrybucji. W umowie wskazany zostanie wybrany przez nas nowy sprzedawca energii.

Krok 4: Powiadamiamy dystrybutora energii (zakład energetyczny) o zawarciu nowej umowy ze sprzedawcą energii.

Krok 5: Dostosowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego – potrzebę wprowadzenia zmian oraz koszty poniesie właściciel układu, czyli dystrybutor.

Krok 6: Odczyt licznika i rozliczenie końcowe – odbywać się będzie ze starym sprzedawcą energii elektrycznej – zakładem energetycznym.

Czy warto zmieniać sprzedawcę energii?

Jeżeli zakupimy energię tańszą o 10% od dotychczasowej ceny, odczujemy 4-5% spadek kosztów energii w cyklu rocznym. W przeciętnym gospodarstwie domowym, gdzie średnie zużycie energii rocznie wynosi ok. 1950 kWh, oszczędność wyniesie ok. 40 zł rocznie. W przypadku osób wykorzystujących energię do ogrzewania mieszkań, oszczędności wyniosą ok. 290 zł rocznie.

Zmień sprzedawcę energii na tańszego