Ułatwienia dostępu

Przestawiamy Państwu poradnik na temat odnawialnych źródeł energii. Jest to opracowanie autorstwa ekspertów z tej dziedziny, zawierające praktyczne wskazówki dotyczące sposobów wykorzystania czterech rodzajów OZE.

Mamy nadzieję, że publikacja stanie się przydatnym źródłem informacji dla osób planujących inwestycje związane z energią odnawialną, a wiedza w niej zawarta pozwoli na właściwe wdrożenie technologii wytwarzających zieloną energię i jednocześnie zmniejszy koszty jej pozyskiwania.

 „Energia odnawialna. Jak z niej korzystać”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

Poradnik na temat odnawialnych źródeł energii