Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzanie Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji zatytułowanej „Efektywność energetyczna budynków – na co i kiedy zwracać uwagę?” poświęconej efektywności energetycznej na etapie projektowania budynków (rozwiązania architektoniczne), technologie budowlane ograniczające zużycie energii (materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z rekuperacją), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, technologia budynków pasywnych oraz certyfikacja energetyczna budynków.

Konferencja odbędzie się 12 maja 2009r. o godzinie 10:00 w Domu Technika (NOT) w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technologiami pozwalającymi oszczędnie gospodarować energią elektryczną i cieplną. Temat konferencji jest istotny z punktu widzenia wprowadzonego od początku tego roku obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków wprowadzanych do obrotu. Certyfikat energetyczny jest dokumentem potwierdzającym klasę energetyczną budynków, co wpływa na ich jakość i cenę. Konferencja będzie świetną okazją do zapoznania się z opiniami przedstawicieli branży budowlanej oraz wymiany poglądów z zaproszonymi ekspertami.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

– architektów,
– projektantów,
– zarządców nieruchomości,
– firmy budowlane,
– deweloperów,
– właścicieli hoteli, domów opieki społecznej
– inne strony zainteresowane poruszaną tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia (296kB) faksem na nr (085) 740 86 85, pocztą na adres PFRR lub mailem na adres: paze@pfrr.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 07.05.2009r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji udziela:
Barbara Smolińska 
tel: 85 740 86 74
e-mail: smolinska@pfrr.pl

Program konferencji  (145kB)

BEZPŁATNA KONFERENCJA – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW – NA CO I KIEDY ZWRACAĆ UWAGĘ?