Ułatwienia dostępu

NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013

Rząd RP jest w trakcie prac nad projektami sektorowych programów operacyjnych do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wstępnie energetyka odnawialna zaliczona została do SPO Sieci energetyczne, natomiast Ministerstwo Środowiska przewiduje umieszczenie zadań związanych z OZE do SPO Środowisko. Zamieszczenie przedsięwzięć z zakresu OZE obok działań na rzecz środowiska, takich jak np. bezpieczeństwa powodziowego, może spowodować traktowanie ich jako mniej koniecznych i nie zlikwiduje barier istniejących obecnie w pozyskiwaniu na nie

NOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU POLSKI

W październiku 2004 r. Polska uzyska możliwość korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są Norwegia, Islandia i Lichtenstein należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu