Ułatwienia dostępu

NOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU POLSKI

W październiku 2004 r. Polska uzyska możliwość korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są Norwegia, Islandia i Lichtenstein należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

POMPY CIEPŁA

Energia geotermalna w klasycznym ujęciu jest ciepłem pochodzącym z wnętrza Ziemi będącym efektem aktywności jego jądra, zgromadzonym w skałach i w