Ułatwienia dostępu

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektor słoneczny jest urządzeniem, które zabsorbowaną energię słoneczną zmienia w energię cieplną przy pomocy pośredniczącego w tej transformacji medium roboczego. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, z których następnie może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań i do produkcji ciepłej wody. Energię słoneczną można także wykorzystywać do produkcji energii

SEMINARIA DLA ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Podlaska Agencja Zarządzania Energią kontynuując cykl bezpłatnych seminariów dla rolników z województwa podlaskiego, w miesiącach styczeń – marzec zorganizowała spotkania w gminach Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Wyszki,

III FORUM ENERGETYCZNE: LOKALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W dniu 20.04.2004 r. Podlaska Agencja Zarządzania Energią wspólnie z Radą Federacji SNT NOT w Białymstoku zorganizowała III Forum energetyczne. Jego tematyką były Lokalne zasoby paliw i energii w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego.Szczególny nacisk został położony na odnawialne źródła energii: próby oszacowania ich zasobów, przedstawienie rodzajów urządzeń i metod pozwalających na wykorzystanie paliw odnawialnych w gospodarce energetycznej

PIROLIZA JAKO SPOSÓB NA MIEJSKIE ODPADY KOMUNALNE?

W dniu 9 lipca 2004 r. w Białymstoku, w Pałacyku Gościnnym przy ul. Kilińskiego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone kwestiom związanym z utylizacją odpadów komunalnych oraz możliwościom finansowania związanych z tym

IV FORUM ENERGETYCZNE: TERMOOSZCZĘDNOŚĆ

W dniu 27.10.2004 r. przy ul. Skłodowskiej 2 odbyło się IV Forum energetyczne, które objęło swoją tematyką zagadnienia związane z termooszczędnością. Organizatorem była Podlaska Agencja Zarządzania Energią wspólnie z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. Zaprezentowano nowe technologie i metody stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym mające wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz podwyższające standard ich