Ułatwienia dostępu

Projekt „Zielona energia na Podlasiu”

Podlaska Agencja Zarządzania Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Zielona energia na Podlasiu”. Projekt jest współfinansowany z Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i

ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH W 2007 R.

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych. Natomiast nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych

Projekt „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska”

Podlaska Agencja Zarządzania Energią wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zakończyła realizację projektu „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska” (okres realizacji projektu 01.01.2006 – 31.08.2006). Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Phare