Ułatwienia dostępu

Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego”

Broszura „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” została przygotowana przez teoretyków i praktyków z zakresu odnawialnych źródeł energii i stanowi kompendium wiedzy o ich wykorzystaniu w województwie podlaskim. Jest to pierwsza publikacja traktująca o odnawialnych źródłach energii w kontekście potrzeb całego województwa

PODSUMOWANIE V FORUM ENERGETYCZNE „ENERGIA SŁOŃCA”

W dniu 18 maja 2005 r. w białostockim „Domu Technika” przy ul. Skłodowskiej 2 odbyło się V Forum energetyczne „Energia Słońca”, które objęło swoją tematyką zagadnienia związane z wykorzystaniem energii solarnej do celów energetycznych oraz możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł

PODSUMOWANIE SEMINARIUM „WSPARCIE INWESTYCJI TERMOOSZCZĘDNYCH W SEKTORZE MIESZKANIOWYM”

11 kwietnia 2006r. w Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, Podlaska Agencja Zarządzania Energią zorganizowała seminarium pt. „Wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w sektorze mieszkaniowym”. Uczestniczyli w nim członkowie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcy i administratorzy nieruchomości, a także inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką. Program seminarium poruszył zagadnienia związane z inwestycjami energooszczędnymi i możliwościami ich