Ułatwienia dostępu

„Jeśli nie węgiel to…co? – kilka słów na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Podlaskiego”

Prawodawstwo UE dość szczegółowo reguluje kwestie dotyczące energetyki. Dotyczy to zarówno zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej jak i sposobów jej wytwarzania. Cześć tych przepisów odnosi się do wykorzystania alternatywnych wobec paliw kopalnych tzw. odnawialnych źródeł energii. Chodzi tu zwłaszcza o źródła wykorzystujące energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło