Ułatwienia dostępu

Projekt „Zielona energia w Białymstoku”

Podlaska Agencja Zarządzania Energią zakończyła realizację projektu pt. „Zielona energia w Białymstoku”. Projekt został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach „Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych w ramach zasady zrównoważonego rozwoju”. Celem działań było podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Białegostoku poprzez wskazanie pozytywnego wpływu oszczędnego używania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii na ochronę

PODSUMOWANIE VI FORUM ENERGETYCZNEGO

W dniu 26 października 2005 r. w Domu Technika przy ul. Skłodowskiej 2 w Białymstoku, odbyło się VI Forum energetyczne „Prawdy i mity o paliwach gazowych”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z wykorzystaniem gazu do celów energetycznych i źródłom finansowania inwestycji z tej

NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013

Rząd RP jest w trakcie prac nad projektami sektorowych programów operacyjnych do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wstępnie energetyka odnawialna zaliczona została do SPO Sieci energetyczne, natomiast Ministerstwo Środowiska przewiduje umieszczenie zadań związanych z OZE do SPO Środowisko. Zamieszczenie przedsięwzięć z zakresu OZE obok działań na rzecz środowiska, takich jak np. bezpieczeństwa powodziowego, może spowodować traktowanie ich jako mniej koniecznych i nie zlikwiduje barier istniejących obecnie w pozyskiwaniu na nie

PORADY

Nie wiesz jak oszczędzać energię w domu i biurze? Interesują Cię sposoby na zmniejszenie kosztów zużywanej energii? Jeżeli tak, to zapoznaj się z poradami przygotowanymi przez