Ułatwienia dostępu

Broszura „Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie”

Przestawiamy Państwu książkę dotyczącą kształtowania gospodarki odpadami na poziomie gmin. Jest to opracowanie autorstwa pracowników naukowych z Politechniki Białostockiej zawierające wskazówki jak należy projektować i zarządzać gospodarką odpadami oraz opisujące ekologiczne metody składowania i unieszkodliwiania

Konkurs dla samorządów

1 września rozpocznie się druga edycja europejskiego konkursu Energy Trophy. Samorządy mogą zgłaszać budynki wykorzystywane do celów biurowych. Celem konkursu jest oszczędzanie energii poprzez zmianę zachowań

INFORMACJE O ROŚLINACH ENERGETYCZNYCH

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych, na zasadach określonych przepisami wspólnotowymi i płatności te będą w całości finansowane z budżetu Unii

Zmień sprzedawcę energii na tańszego

Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii ma możliwość wyboru sprzedawcy energii. Możliwa zatem staje się sytuacje, że do gospodarstwa domowego na Podlasiu energię elektryczną dostarczać będzie krakowski Enion czy gdańska Energa. To kwestia naszego wyboru, natomiast sprawami dostawy zajmie się lokalny