Ułatwienia dostępu

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ENERGETYKA ODNAWIALNA W UE I W POLSCE W PERSPEKTYWIE ROKU 2020”

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Energetyka odnawialna w UE i w Polsce w perspektywie roku 2020”, która odbędzie się 25 lutego 2008r. w Warszawie w Hotelu Mariott. P Patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki –Waldemar Pawlak oraz Minister Środowiska – Maciej

AKTY PRAWNE

————————————————————————– Akty prawne dotyczące OZE ————————————————————————– Prawo energetyczne (267kB) Ustawa o handlu emisjami (58kB) Ustawa o ochronie środowiska (621kB Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju (82kB) Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (20kB) Europejska Polityka Energetyczna (358kB) Propozycje Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu (147kB) Rozp. o audycie energetycznym (255kB) Rozp. o instalacjach wymagających zgłoszenia (16kB) Rozp. o opłatach za korzystanie ze środowiska (296kB) Rozp. o OZE (29kB) Rozp. o pomocy publ. na OZE (19kB) Rozp. o weryfikacji audytu energetycznego (7kB) ————————————————————————– Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami ————————————————————————– Ustawa o wprowadzeniu w życie ustaw o ochronie środowiska i o odpadach (140kB) Ustawa o odpadach (140kB) Rozporządzenie – Obowiązki przedsiębiorców gospodarowania niektórymi odpadami (190kB) Rozporządzenie – Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling(335kB) Rozporządzenie – Termiczne przekształcanie odpadów (12kB) Rozporządzenie – Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami (195kB) Rozporządzenie – Rodzaje odpadów nie wymagających zezwolenia na prowadzenie działalności (16kB) Rozporządzenie – Roczne poziomy odzysku i recyklingu (96kB) Rozporządzenie – Odpady opakowaniowe (13kB) Rozporządzenie – Katalog odpadów (434kB) Rozporządzenie – Rodzaje odpadów do składowania nieselektywnego (185kB) Rozporządzenie – Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania (95kB) Rozporządzenie – Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami

Poradnik na temat odnawialnych źródeł energii

Przestawiamy Państwu poradnik na temat odnawialnych źródeł energii. Jest to opracowanie autorstwa ekspertów z tej dziedziny, zawierające praktyczne wskazówki dotyczące sposobów wykorzystania czterech rodzajów

KONFERENCJA PT. „PERSPEKTYWY ROZWOJU OZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM”

Podlaska Agencja Zarządzanie Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji zatytułowanej „Perspektywy rozwoju OZE w województwie podlaskim” poświęconej energetyce odnawialnej, która odbędzie się w dniu 23 października 2006r. o godzinie 10:00 w Hotelu Branicki (****) w Białymstoku przy ul. Zamenhoffa