Ułatwienia dostępu

JAKIE NOWE MOŻLIWOŚCI DAJE WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM BUDYNKÓW ZNOWELIZOWANA USTAWA TERMOMODERNIZACYJNA

Nowelizacja „Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” wprowadziła szereg oczekiwanych zmian, które zapewne w znaczący sposób wpłyną na zwiększenie zainteresowania inwestycjami termomodernizacyjnymi finansowanymi przy pomocy „Ustawy”. Włączenie w zakres jej działania budynków zamieszkania zbiorowego, zliberalizowanie wymagań odnośnie efektów energetycznych i finansowych, a przede wszystkim zmiana w sposobie przyznawania premii, ma dodatkowo zachęcić właścicieli i zarządców termomodernizacją budynków. Jest więc to dobry krok w kierunku upowszechnienia działań mających na celu oszczędność zarówno energii jak i ochronę środowiska. Czytaj cały artykuł

WPŁYW EKSPLOATACJI MIESZKAŃ NA ZUŻYCIE ENERGII

W artykule przeanalizowano zużycie wszystkich rodzajów energii w mieszkaniach i budynkach. W odniesieniu do energii cieplnej poruszono problemy wad termicznych – wilgoć i pleśń. Wskazano możliwości ograniczenia jej zużycia. Czytaj cały artykuł

ELEKTROWNIE WODNE

ENERGETYKA WODNA polega na wykorzystaniu energii znacznego spadu dużej ilości wody, która przepływając porusza turbinę powodując wytwarzanie energii

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE są główną grupą odpadów powstających na terenie województwa podlaskiego. W ich skład wchodzą odpady z gospodarstw domowych, z obiektów użyteczności publicznej, obsługi ludności, z pielęgnacji terenów zieleni oraz odpady niebezpieczne np. zużyte baterie, świetlówki, termometry, opakowania po związkach

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE to służące do produkcji energii elektrycznej cienkie półprzewodnikowe płytki z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (przemiana fotowoltaiczna) jest jedynym znanym sposobem bezpośredniej przemiany światła prowadzącym do wytworzenia uniwersalnego nośnika energii jakim jest prąd elektryczny. Podstawowym przetwornikiem w tym procesie konwersji jest fotoogniwo półprzewodnikowe ze złączem p-n (ogniwo fotowoltaiczne). W celu zwiększenia sprawności konwersji ogniw słonecznych stosuje się odpowiednie materiały