Ułatwienia dostępu

W dniu 9 lipca 2004 r. w Białymstoku, w Pałacyku Gościnnym przy ul. Kilińskiego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone kwestiom związanym z utylizacją odpadów komunalnych oraz możliwościom finansowania związanych z tym inwestycji. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele władz Białegostoku, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, firm z branży energetycznej oraz pracownicy amerykańskiej firmy Norcon, specjalizującej się w produkcji linii do przerobu odpadów miejskich i przemysłowych. Technologia firmy Norcon polega na termicznym przerobie odpadów opartym o pirolizę, w wyniku którego powstaje gaz syntezowy wykorzystywany do napędzania turbin gazowych, bojlerów i pieców, silników do spalania wewnętrznego generujących energię elektryczną a także modułów do produkcji etanolu. Metoda ta pozwala na redukcję ilości odpadów komunalnych– po ich wstępnej segregacji- o około 90%.

Obecność przedstawicieli firmy Norcon w Białymstoku jest efektem działań podejmowanych przez PAZE związanych z wdrażaniem Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami realizowanego na terenie Białegostoku oraz wysiłkami zmierzającymi do wspierania przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska naturalnego na terenie województwa podlaskiego. Cel ten PAZE realizuje m.in. poprzez organizację spotkań, konferencji prezentacji, w trakcie których prezentowane są nowoczesne urządzenia i technologie wykorzystywane w energetyce.

PIROLIZA JAKO SPOSÓB NA MIEJSKIE ODPADY KOMUNALNE?