Ułatwienia dostępu

W dniu 20.04.2004 r. Podlaska Agencja Zarządzania Energią wspólnie z Radą Federacji SNT NOT w Białymstoku zorganizowała III Forum energetyczne. Jego tematyką były Lokalne zasoby paliw i energii w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego.Szczególny nacisk został położony na odnawialne źródła energii: próby oszacowania ich zasobów, przedstawienie rodzajów urządzeń i metod pozwalających na wykorzystanie paliw odnawialnych w gospodarce energetycznej województwa.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób – przedstawiciele władz samorządowych, zakładów komunalnych oraz przedsiębiorstw związanych z energetyką z terenu całego województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyły także firmy zajmujące się budową urządzeń i instalacji energetycznych z terenu całej Polski. Celem konferencji było przedstawienie rozwiązań technicznych i technologii pozwalających na wytwarzanie energię w oparciu o paliwa dostępne na terenie naszego regionu oraz pokazanie rozwiązań, które już zostały wdrożone. Była to doskonałą okazja do przedstawienia własnych doświadczeń – zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych – zgromadzonych przez lokalnych wytwórców energii. Program spotkania został zdominowany przez kwestie związane z wytwarzaniem energii w oparciu o biomasę i odpady komunalne. Poniżej zamieszczamy tematy poszczególnych wystąpień. Materiały z III Forum są dostępne w siedzibie PAZE (Białystok, ul. Starobojarska 15, budynek Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego).

Zapraszamy na kolejne spotkania i seminaria organizowane przez PAZE!!!

Program Forum:

Kilka słów na temat prawodawstwa unijnego i jego wpływu na lokalną politykę energetyczną (Piotr Szutkiewicz, dyrektor PAZE)

Nowa forma organizacji firmy energetycznej: przedsiębiorstwo multienergetyczne jako szansa rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej (prof. Joanicjusz Nazarko, dr Arkadiusz Jurczuk, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania)

Rola inwestora strategicznego w rozwoju energetyki regionalnej (Elektrociepłownia Białystok S.A.-Prezes Andrzej Schroeder).

Perspektywy rozwoju upraw energetycznych na terenie powiatu białostockiego (Andrzej Zaman,Starostwo Powiatowe w Białymstoku)

Pomysły na lokalne wykorzystanie biomasy i ich finansowanie (Karol Teliga, PolskieTowarzystwo Biomasy)

Prezentacja firmy NAWEC S.A.

Paliwa z odpadów – możliwości wykorzystania w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego (Jerzy Pszczoła NOT, PZITS)

Termiczne przekształcanie odpadów-możliwości oraz doświadczenia własne firmy RAFAKO S.A.(dr inż. Jerzy Mirosław, RAFAKO S.A., Racibórz; dr inż. Henryk Skowron, Inżynierskie Biuro Konsultingowe H. Skowron, Gliwice, RAFAKO S.A., Racibórz)

Wdrażanie termicznej utylizacji odpadów komunalnych-europejskie uwarunkowania prawne i organizacyjne wdrożeń. Tendencje europejskie w zakresie stosowanych technik (dr inż. Henryk Skowron, Inżynierskie Biuro Konsultingowe H. Skowron, Gliwice, RAFAKO S.A., Racibórz

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa gazowe – agregaty kogeneracyjne. aspekt techniczny i ekonomiczny (mgr inż.Witold Płatek Agnieszka Buczak, Centrum Elektroniki Stosowanej Sp. z o.o., Kraków)

Planowanie energetyczne w gminach (dr Ireneusz Jakuszewicz, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania)

Praktyczne przykłady wykorzystania paliw lokalnych na przykładzie gmin: Czarna Białostocka (Tadeusz Matejko, burmistrz), Łapy (Jacek Płoński dyrektor ZEC Łapy), Miechów (Paweł Dzienis, PAZE), Trzcianne (Zdzisław Dąbrowski, wójt gminy).

III FORUM ENERGETYCZNE: LOKALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO