Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią w ramach swoich działań statutowych zorganizowała w dniach 5-6 grudnia br. w gminach z woj. podlaskiego: Zawady, Trzcianne i Krynki, spotkania informacyjnych pt. „Alternatywne źródła energii – kotły na biomasę, pompy ciepła”. Tematyka seminariów poświęcona została zagadnieniom związanym z wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych i zastosowaniem pomp ciepła w systemach grzewczych. Seminaria skierowane były do przedsiębiorców, rolników i osób prywatnych, a udział w nich był bezpłatny. Średnia ocena przeprowadzonych seminariów wystawiona przez słuchaczy wynosi 4,86 (w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą).

Program seminarium
1. Prezentacja Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią.
PAZE
ENERGIA Z BIOMASY:
2. Kotły opalane ziarnem zbóż.
PPUH Rapid Sp. z o.o.
3. Zasady i możliwości uprawy roślin energetycznych, jako alternatywa dla węgla kamiennego.
Bio-Wat Sp. z o.o.
4. Koszty założenia plantacji roślin energetycznych na przykładzie wierzby energetycznej.
Bio-Wat Sp. z o.o.
ENERGIA Z WNĘTRZA ZIEMI I … Z POWIETRZA:
5. Pompa ciepła Sopel Lodu.
Generalny przedstawiciel na północno-wschodni region Polski.
Podlaskie Octopus Energi
6. Pompy ciepła w systemie grzewczym budynków – charakterystyka, rodzaje, zastosowanie.
NIBE Biawar Sp. z o.o.
7. Dyskusja.

SEMINARIUM