Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią zakończyła realizację projektu pt. „Zielona energia w Białymstoku”. Projekt został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach „Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych w ramach zasady zrównoważonego rozwoju”.
Celem działań było podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Białegostoku poprzez wskazanie pozytywnego wpływu oszczędnego używania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii na ochronę środowiska. 
Projekt obejmował dwa działania: kampanię informacyjną za pomocą lokalnych mediów oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.
Kampania odbyła się w miesiącach wrześniu i październiku. Na potrzeby kampanii informacyjnej zaangażowana została białostocka redakcja Gazety Wyborczej, na łamach której ukazało się 20 porad energetycznych. Internauci mogli zapoznać się z poradami energetycznymi za pomocą linku zamieszczonego w portalu miejskim BialystokOnline, który kierował do naszej strony internetowej z poradami.
Równolegle trwał konkurs plastyczny „Ekologiczny dom przyszłości” skierowany do uczniów IV i V klas szkół podstawowych z terenu Białegostoku. Do etapu szkolnego konkursu przystąpiło około 1070 uczniów z 14 szkół podstawowych. Na etapie finałowym Komisja Konkursowa oceniała 61 prac. I miejsce w konkursie zdobyła Magdalena Jakubowska – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku, II miejsce przypadło Darii Konopno z klasy V Szkoły Podstawowej nr 32. Komisja przyznała trzy III miejsca ex aequo: Daria Karolina Gontar – Szkoła Podstawowa nr 44, Mateusz Rutkowski – Szkoła Podstawowa nr 15 i Aleksandra Szymańska – SP nr 43. Pięciu uczniów otrzymało wyróżnienia: Marek Tworowski z SP nr 29, Katarzyna Gołko, Zuzia Gorbacz, Joanna Żybul i Natalia Pałygiewicz – wszystkie z SP nr 44.
Uroczystość wręczenia nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Ekologiczny dom przyszłości” odbyła się 4 listopada br. w Domu Kultury „Zachęta” w Białymstoku. Na uroczystości obecnych było 75 osób, w tym zwycięzcy szkolnego etapu konkursu wraz z nauczycielami plastyki, pod których okiem powstawały prace.
Podczas uroczystości wręczenia nagród, otwarta została wystawa prac konkursowych w Sali wystawowej Domu Kultury „Zachęta”. Wystawa potrwa do 25 listopada br. a następnie zostanie wypożyczona zainteresowanym szkołom. Zwiedzać ją można codziennie w godz. 13 – 17 w sali wystawowej DK „Zachęta” (ul. Piastowska 11 A). Grupy zorganizowane mogą telefonicznie ( tel. 748 21 86) uzgodnić inne godziny zwiedzania i dodatkowe atrakcje, np. obejrzenie ekologicznego widowiska typu „ światło- dźwięk” pod tytułem „ Cztery pory roku”.

Wspólne zdjęcie laureatów z Prezesem Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.


Laureaci

I miejsce w konkursie zdobyła Magdalena Jakubowska z klasy V Szkoły Podstawowej nr 43.

II miejsce przypadło Darii Konopno z klasy V Szkoły Podstawowej nr 32,

III miejsce zajęły trzy osoby: Daria Karolina Gontar – Szkoła Podstawowa nr 44, Mateusz Rutkowski – Szkoła Podstawowa nr 15 i Aleksandra Szymańska – SP nr 43.

Komisja przyznała także pięć wyróżnień. Otrzymali je: Marek Tworowski z SP nr 29, Kasia Gołko, Zuzia Gorbacz, Joanna Żybul i Natalia Pałygiewicz – wszystkie z SP nr 44.

Finaliści konkursu podczas uroczystości wręczenia nagród.

PRACE NA KONKURS PLASTYCZNY „EKOLOGICZNY DOM PRZYSZŁOŚCI”

Prace, które zajęły I i II miejsce oraz laureatka II miejsca Daria Konopko

Prace, które zajęły trzecie miejsce w konkursie.

Prace wyróznione

Pozostałe prace, które dotarły do etapu finałowego.

Projekt „Zielona energia w Białymstoku”