Ułatwienia dostępu

Projekt „Zielona energia w Białymstoku”

Podlaska Agencja Zarządzania Energią zakończyła realizację projektu pt. „Zielona energia w Białymstoku”. Projekt został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach „Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych w ramach zasady zrównoważonego rozwoju”.
Celem działań było podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Białegostoku poprzez wskazanie pozytywnego wpływu oszczędnego używania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii na ochronę środowiska.  (więcej…)