Ułatwienia dostępu

W dniu 26 października 2005 r. w Domu Technika przy ul. Skłodowskiej 2 w Białymstoku, odbyło się VI Forum energetyczne „Prawdy i mity o paliwach gazowych”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z wykorzystaniem gazu do celów energetycznych i źródłom finansowania inwestycji z tej dziedziny. 

Organizatorem Forum była Podlaska Agencja Zarządzania Energią (działająca w strukturze Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego) wspólnie z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku.

Konferencja VI Forum energetyczne „Prawdy i mity o paliwach gazowych” była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Liczba uczestników VI Forum energetycznego wyniosła 131 osób, którzy ocenili konferencję na poziomie 4,2 w skali 1-5 (gdzie 5 jest notą najwyższą).


Program konferencji:

Omówienie obecnego stanu i perspektyw rozwoju rynku gazu ziemnego na terenie województwa podlaskiego. 
Józef Kuklik, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka

Wykorzystanie gazu ziemnego w ogrzewaniu, transporcie i chłodzeniu. 
Krzysztof Smorczewski, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka

Obecny stan wykorzystania gazu ziemnego sprężonego do napędu samochodów na terenie Polski.
Bogumiła Nawrocka – Fuchs, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Praktyczne zastosowania gazu ziemnego i biogazu w przemyśle i gospodarce komunalnej. 
Grzegorz Bogojło, Sanitech S.J.

Nowe urządzenia i technologie związane z wykorzystaniem gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii w ofercie firmy Viessmann.
Robert Sołowiej, Viessmann

Kotłownie na biomasę. 
Piotr Szutkiewicz, Energotechnika Sp. z o.o.

Prezentacja oferty Banku Ochrony Środowiska S.A. 
Robert Włodarski, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Doświadczenia w realizacji inwestycji związanej z wytwarzaniem biogazu w oparciu o biomasę na terenie województwa podlaskiego.
Wojciech Kordal, Ekoprąd Sp. z o.o.

Podczas konferencji swoją ofertę prezentowały również następujące firmy:
PODLASKIE OCTOPUS ENERGI, generalny przedstawiciel na północno-wschodni region Polski – pompy ciepła Sopel Lodu.
PPHU RAPID – dystrybutor kotłów opalanych ziarnem zbóż.

Na konferencji gościł Golf Park Lipowy Most z Supraśla (www.golfpark.pl), który zapewnił poczęstunek uczestnikom konferencji.

PODSUMOWANIE VI FORUM ENERGETYCZNEGO