Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią przeprowadziła w kwietniu 2005 r. kilka spotkań dla uczniów i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych poruszających problematykę energetyki i odnawialnych źródeł energii i możliwościom ich stosowania na terenie województwa podlaskiego. Część naszych działań „szkoleniowych” skierowaliśmy w stronę uczniów klas maturalnych ze szkół w woj. podlaskim. Odwiedziliśmy w Białymstoku Zespół Szkół Elektrycznych przy ul. 1000-lecia PP 14, Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Świętojańskiej 1 oraz Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.
W spotkaniach udział wzięło blisko 350 osób.

Spotkania dla uczniów i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych poruszających problematykę energetyki i odnawialnych źródeł energii.