Ułatwienia dostępu

JAKIE NOWE MOŻLIWOŚCI DAJE WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM BUDYNKÓW ZNOWELIZOWANA USTAWA TERMOMODERNIZACYJNA

Nowelizacja „Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” wprowadziła szereg oczekiwanych zmian, które zapewne w znaczący sposób wpłyną na zwiększenie zainteresowania inwestycjami termomodernizacyjnymi finansowanymi przy pomocy „Ustawy”. Włączenie w zakres jej działania budynków zamieszkania zbiorowego, zliberalizowanie wymagań odnośnie efektów energetycznych i finansowych, a przede wszystkim zmiana w sposobie przyznawania premii, ma dodatkowo zachęcić właścicieli i zarządców termomodernizacją budynków. Jest więc to dobry krok w kierunku upowszechnienia działań mających na celu oszczędność zarówno energii jak i ochronę środowiska.

Czytaj cały artykuł (PDF)