Ułatwienia dostępu

W dniu 18 maja 2005 r. w białostockim „Domu Technika” przy ul. Skłodowskiej 2 odbyło się V Forum energetyczne „Energia Słońca”, które objęło swoją tematyką zagadnienia związane z wykorzystaniem energii solarnej do celów energetycznych oraz możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. 
Organizatorem forum była Podlaska Agencja Zarządzania Energią (należąca do struktur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego) wspólnie z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zakładów energetycznych i cieplnych, przedsiębiorstw, obiektów rekreacji sportowej, spółdzielni mieszkaniowych, domów pomocy społecznej, nadleśnictw z obszaru województwa podlaskiego.
Całkowita liczba słuchaczy V Forum energetycznego wyniosła 132 osoby, którzy ocenili konferencję na poziomie 4,1 w skali 1-5 (gdzie 5 jest notą najwyższą).

Program konferencji

Energia Słońca – zasoby, możliwości wykorzystania, wdrożenia.
Krzysztof Kuklo, Członek Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej

Kolektory słoneczne i pompy ciepła czyli sposób na czystą energię. 
Stanisław Paniczko, Doradca ds. technicznych, firma Hydrop

Przykłady praktycznego zastosowania kolektorów, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Maciej Ambrosiewicz, Specjalista ds. edukacji kulturowej, WPN

Okiem producenta. Alternatywne źródła energii – pompy ciepła.
Ryszard J. Biernacki, Specjalista ds. pomp ciepła, firma Nibe-Biawar

Właściwości i zastosowania płyt Fermacell.
FELS-WERKE Sp. z o.o. Warszawa

Docieplenia – kontekst praktycznej energetyki. 
Krzysztof Milczarek, Specjalista ds. szkoleń, Grupa Atlas

Jak odzyskiwać energię cieplną w systemach wentylacyjnych?
Robert Butler, Kierownik Działu Wentylacji, Firma Bartosz Sp. J.

Jak najlepiej wykorzystać odnawialne źródła energii?
Grzegorz Ozorowski, Właściciel, Zakład Budowlano – Instalacyjny

Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Źródła finansowania odnawialnych źródeł energii. Wystąpienia przedstawicieli instytucji finansujących projekty związane z odnawialnymi źródłami energii:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A. 
1. Odnawialne źródła energii i energoefektywność w ofercie BOŚ S.A.
Celina Osypiuk, Główny Ekolog Oddziału BOŚ S.A. w Białymstoku
2. Rola Banku w procesie wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej.
Katarzyna Milewska, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej Centrali BOŚ S.A. w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zasady finansowania inwestycji związanych z OZE.

Grzegorz Stelmaszek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Przedsięwzięcia proekologiczne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Halina Dobosz, Kierownik Referatu Selekcji Projektów
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

PODSUMOWANIE V FORUM ENERGETYCZNE „ENERGIA SŁOŃCA”