Ułatwienia dostępu

TURBINY WIATROWE

Energię wiatru do zasilania urządzeń mechanicznych jako pierwsi wykorzystali mieszkańcy Egiptu, Persji i Mezopotamii. Młyny wietrzne w Europie pojawiły się w Średniowieczu. Znalazły one również zastosowanie na obszarze województwa podlaskiego, jednakże obecnie te które przetrwały mają jedynie wartość muzealną. (więcej…)