Ułatwienia dostępu

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektor słoneczny jest urządzeniem, które zabsorbowaną energię słoneczną zmienia w energię cieplną przy pomocy pośredniczącego w tej transformacji medium roboczego. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, z których następnie może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań i do produkcji ciepłej wody. Energię słoneczną można także wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej.  (więcej…)