Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Odnawialne żródła energii
Elektrownie wodne


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


    Elektrownie wodne         


ENERGETYKA WODNA polega na wykorzystaniu energii znacznego spadu dużej ilości wody, która przepływając porusza turbinę powodując wytwarzanie energii elektrycznej.
Polska obdarzona jest w nieduże wodne zasoby energetyczne z powodu nieobfitych opadów, gruntów o znacznej przepuszczalności i małej spadkowości. Uwzględniając czynniki ekologiczne i ekonomiczne w Polsce, praktycznie możliwy jest rozwój tylko małej energetyki wodnej – obiekty o mocy poniżej 5 MW.

Elektrownie wodne można podzielić na:

a) Elektrownie z naturalnym dopływem wody

- elektrownie regulacyjne tzw. zbiornikowe (przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny wyrównujący sezonowe różnice w ilości płynącej wody);
- elektrownie przepływowe (nie posiadają zbiornika, ilość wyprodukowanej energii zależy od ilości wody płynącej w rzece w danym momencie).

Zasada działania
Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów do zbiorników wodnych (mórz lub jezior) położonych np. na nizinach. Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Fakt ten wykorzystuje się właśnie w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą rzeką wodę.

b) Elektrownie szczytowo – pompowe

Znajdują się one pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi tzn. górny i dolnym. Elektrownie te umożliwiają kumulację energii w okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Z kolei w okresie większego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocą turbin wodnych.

Zasada działania
Woda ze zbiornika górnego w godzinach szczytowego poboru mocy spuszczana jest rurami w dół. Na końcu trafia na turbinę z generatorem i wytwarza prąd (trwa to około 5 godzin). Gdy zapotrzebowanie na prąd elektryczny w sposób naturalny radykalnie spada, najczęściej nocą, zachodzi cykl odwrotny. Silnik napędzający turbinę (w poprzednim cyklu pełnił rolę generatora) pobiera energię elektryczną z sieci. W ciągu 6 godzin zbiornik górny jest ponownie napełniony.

Podział elektrowni ze względu na wielkość:

- mikroelektrownie wodne poniżej 200 kW mocy;
- elektrownie małe o mocy w przedziale 200 kW - 10 MW;
- elektrownie duże o mocy zainstalowanej 10 MW i więcej.

Elektrownie wodne spełniają znaczną rolę w środowisku przyrodniczym i gospodarce Państwa, ponieważ wiążą się z koniecznością wykonania wielu czynności niezależnie od ich działalności.

Funkcje ogólnospołeczne:

- reguluje stosunki wodne - zwiększa retencję wód powierzchniowych,
- zróżnicowanie ekosystemów w obrębie siłowni wodnej,
- monitoring jakości wody,
- utrzymanie stopni wodnych, jazów, kanałów przez właścicieli elektrowni,
- utrzymanie punktów czerpalnych,
- ochrona zabytków poprzez odbudowę i konserwację budowli hydrotechnicznych,
- czyszczenie krat i wywóz nieczystości,
- tworzenie miejsc pracy,
- rezerwowe źródło energii,
- redukcja emisji zanieczyszczeń powstających z tradycyjnych źródeł energii,
- produkcja "czystej" energii.

Negatywne oddziaływanie elektrowni wodnych:

- zmniejszenie naturalnego przepływu wody może niekorzystnie wpłynąć na istniejącą biocenozę rzeki,
- w przypadku podniesienia poziomu wody może wystąpić erozja brzegów.

Spośród istniejących obiektów energetyki wodnej na terenie Polski północno – wschodniej, można wymienić zaporę na zbiorniku Siemianówka składającą się z 2 turbin w miejscowości Nowa Łuka, prądnicę napędzaną wodą w miejscowości Rutka Tartak oraz największą z nich elektrownię wodną o rocznej produkcji 840 MWh w Augustowie. Planowana jest budowa hydroelektrowni na spiętrzeniu rzeki Biebrza w miejscowości Bobra Wielka.
W kraju działa aktualnie ponad 400 hydroelektrowni, w tym zaledwie kilkanaście o mocy większej, niż 5 MW. Największe elektrownie wodne w kraju to Żarnowiec - 680 MW, Porąbka - Żar - 500 MW, Żydowo - 150 MW oraz Włocławek - 160 MW, Solina - 136 MW i Czorsztyn - 93 MW.


Ostatnia aktualizacja: 2004-12-30Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna