Ułatwienia dostępu

11 kwietnia 2006r. w Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, Podlaska Agencja Zarządzania Energią zorganizowała seminarium pt. „Wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w sektorze mieszkaniowym”.
Uczestniczyli w nim członkowie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcy i administratorzy nieruchomości, a także inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką. Program seminarium poruszył zagadnienia związane z inwestycjami energooszczędnymi i możliwościami ich dofinansowania.

Program seminarium

11.00 Powitanie uczestników
11.05 Wsparcie inwestycji energooszczędnych w ramach Funduszu Termomodernizacji
Małgorzata Smuczyńska, Specjalista ds. energetyki, Podlaska Agencja Zarządzania Energią

11.20 Rola banków w finansowaniu termomodernizacji – oferta banku PKO BP
Zbigniew Bohdziewicz, Paweł Pawluczuk, PKO BP S.A.

11.50 Wsparcie przedsięwzięć energooszczędnych w ramach Projektu efektywności energetycznej GEF
Paweł Ołubek, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

12.45 Przerwa na kawę

13.00 Rola banków w finansowaniu termomodernizacji – oferta banku BOŚ SA
Celina Osypiuk, Bank Ochrony Środowiska S.A. 

13.30 Certyfikacja energetyczna budynków
Barbara Smolińska, Specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska, Podlaska Agencja Zarządzania Energią

13.45 Oszczędność i komfort w systemach wentylacji – rekuperatory
Robert Butler, firma „Bartosz” Sp. J.

14.00 Dyskusja

PODSUMOWANIE SEMINARIUM „WSPARCIE INWESTYCJI TERMOOSZCZĘDNYCH W SEKTORZE MIESZKANIOWYM”