Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych zorganizowały seminaria pod tytułem: „Wykorzystanie biomasy i odpadów na cele energetyczne”, które odbyły się w Augustowie, Białymstoku, Hajnówce i Łomży.
Niezagospodarowane odpady stanowią w województwie podlaskim istotny problem, który wciąż nie może znaleźć rozwiązania. Celem spotkań było przedstawienie aspektów związanych z budową systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania na cele pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Uczestnikami seminariów byli przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, a także przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

Program Augustów (126kB)

Program Białystok(39kB)

Program Hajnówka (35kB)

 Program Łomża (37kB)

Seminaria współfinansowane były z programu Unii Europejskiej Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

PODSUMOWANIE SEMINARIÓW PT.: „WYKORZYSTANIE BIOMASY I ODPADÓW NA CELE ENERGETYCZNE”