Ułatwienia dostępu

BIOMASA – WIADOMOSCI OGÓLNE

Używając pojęcia biomasa mamy na myśli przede wszystkim drewno i jego odpady, słomę, rośliny uprawne i inne odpady w gospodarce rolnej. Zasoby ropy, węgla i gazu są ograniczone, a mało kto wie, że na naszej planecie można w ciągu roku wyprodukować 3,5 razy więcej biomasy, niż tyle, ile ludzkość zużyłaby dzisiaj do produkcji całej potrzebnej człowiekowi energii. Interesujące są również inne ekologiczne aspekty, np. objętość dwutlenku węgla, który pochłania biomasa podczas swojego

CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Temat certyfikacji energetycznej budynków związany jest z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska uzyskała okres przejściowy do 2009 roku. Pojawi się, zatem konieczność wykonywania analizy energochłonności budynku w celu etykietowania budynków. Celem dyrektywy jest obniżenie zużycia energii w budownictwie oraz zachęcenie do stawiania budynków

ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH W 2007 R.

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych. Natomiast nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych

WNIOSKI O DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH: OD 15 MARCA DO 15 MAJA

Od 15 marca do 15 maja br. producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie dopłat za 2006 r. z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne. Od tego roku o dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy przetwarzają te rośliny we własnym