Ułatwienia dostępu

PAZE

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

Powstała w 2003 roku w ramach programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy SAVE.
Czytaj Więcej

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu.
Czytaj więcej

Program Unii Europejskiej

Program SAVE został stworzony w celu podniesienia wydajności energetycznej, redukcji emisji CO2 oraz promocji racjonalnego zużycia energii.
Czytaj więcej

Program Unii Europejskiej dotyczący energetyki

Na celu ma podniesienie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej w oparciu o wiedzę.
Czytaj więcej

Ustawa o OZE w przygotowaniu

29 maja 2012r. odbyła się prezentacja założeń ustawy o OZE przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Wśród założeń, warto podkreślić rozwiązania dotyczące definiowania mikroinstalacji oraz małej instalacji i idące za tym następstwa prawne, a także określenie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej i wskaźników korekcyjnych. Materiały z konferencji znajdują się na stronach Ministerstwa Gospodarki:

KONFERENCJA W POZNANIU – „BUDOWNICTWO PASYWNE OD A DO Z”

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Budownictwo pasywne od A do Z”, która odbędzie się 21 stycznia 2010 roku o godz.10.00 i podczas Targów Budma w Poznaniu.  Forum poświęcone będzie zagadnieniom rozwoju budownictwa pasywnego w Polsce jak i w Europie. Profesorowie, inżynierowie z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii, specjalizujący się w wyżej wymienionej dziedzinie, przekażą najnowsze osiągnięcia poparte praktycznymi

BEZPŁATNA KONFERENCJA – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW – NA CO I KIEDY ZWRACAĆ UWAGĘ?

Podlaska Agencja Zarządzanie Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji zatytułowanej „Efektywność energetyczna budynków – na co i kiedy zwracać uwagę?” poświęconej efektywności energetycznej na etapie projektowania budynków (rozwiązania architektoniczne), technologie budowlane ograniczające zużycie energii (materiały budowlane, systemy termoizolacji budynków, wentylacja z rekuperacją), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, technologia budynków pasywnych oraz certyfikacja energetyczna