Ułatwienia dostępu

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Energetyka odnawialna w UE i w Polsce w perspektywie roku 2020”, która odbędzie się 25 lutego 2008r. w Warszawie w Hotelu Mariott. P Patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki –Waldemar Pawlak oraz Minister Środowiska – Maciej Nowicki.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane i przedyskutowane:

– założenia nowej dyrektywy ramowej dotyczącej wsparcia produkcji energii pierwotnej z OZE oraz plany jej wdrożenia w Polsce.
– najważniejsze bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz plany nowego Rządu i Parlamentu w zakresie ich likwidacji.
najnowsze analizy potencjału OZE w Polsce.
– rozwiązania stosowane w krajach UE-15 w zakresie promocji OZE, pod kątem możliwości ich adaptacji w warunkach Polski.

W Konferencji potwierdzili swój udział najwyżsi przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rządu i Parlamentu RP oraz instytucji i koncernów energetycznych ze „starych” i „nowych” krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat możliwości wzięcia udziału w tym wydarzeniu, prosimy o kontakt z biurem PIGEO:
tel: +48 22 548 49 99
e-mail: biuro@pigeo.pl

Więcej szczegółów o Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.pigeo.org.pl

Program konferencji (83kB)
Formularz zgłoszeniowy (89kB)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ENERGETYKA ODNAWIALNA W UE I W POLSCE W PERSPEKTYWIE ROKU 2020”