Ułatwienia dostępu

AKTY PRAWNE

————————————————————————–
Akty prawne dotyczące OZE
————————————————————————–

Prawo energetyczne (267kB)

Ustawa o handlu emisjami (58kB)

Ustawa o ochronie środowiska (621kB

Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju (82kB)

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (20kB)

Europejska Polityka Energetyczna (358kB)

Propozycje Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu (147kB)

Rozp. o audycie energetycznym (255kB)

Rozp. o instalacjach wymagających zgłoszenia (16kB)

Rozp. o opłatach za korzystanie ze środowiska (296kB)

Rozp. o OZE (29kB)

Rozp. o pomocy publ. na OZE (19kB)

Rozp. o weryfikacji audytu energetycznego (7kB)

————————————————————————–
Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami
————————————————————————–

Ustawa o wprowadzeniu w życie ustaw o ochronie środowiska i o odpadach (140kB)

Ustawa o odpadach (140kB)

Rozporządzenie – Obowiązki przedsiębiorców gospodarowania niektórymi odpadami (190kB)

Rozporządzenie – Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling(335kB)

Rozporządzenie – Termiczne przekształcanie odpadów (12kB)

Rozporządzenie – Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami (195kB)

Rozporządzenie – Rodzaje odpadów nie wymagających zezwolenia na prowadzenie działalności (16kB)

Rozporządzenie – Roczne poziomy odzysku i recyklingu (96kB)

Rozporządzenie – Odpady opakowaniowe (13kB)

Rozporządzenie – Katalog odpadów (434kB)

Rozporządzenie – Rodzaje odpadów do składowania nieselektywnego (185kB)

Rozporządzenie – Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania (95kB)

Rozporządzenie – Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (8kB)