Ułatwienia dostępu

CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Temat certyfikacji energetycznej budynków związany jest z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska uzyskała okres przejściowy do 2009 roku. Pojawi się, zatem konieczność wykonywania analizy energochłonności budynku w celu etykietowania budynków. Celem dyrektywy jest obniżenie zużycia energii w budownictwie oraz zachęcenie do stawiania budynków energooszczędnych.
(więcej…)

NOWA FORMA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOOSZCZĘDNYCH

Od 15 grudnia 2005 roku pojawiła się nowa możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych. Nowy mechanizm finansowy to Projekt Efektywności Energetycznej GEF o budżecie 11 mln USD zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest finansowe wsparcie do 30 czerwca 2011 r. wszystkich podmiotów realizujących inwestycje energooszczędne tj. osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa działające w formule ESCO.
(więcej…)

NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013

Rząd RP jest w trakcie prac nad projektami sektorowych programów operacyjnych do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wstępnie energetyka odnawialna zaliczona została do SPO Sieci energetyczne, natomiast Ministerstwo Środowiska przewiduje umieszczenie zadań związanych z OZE do SPO Środowisko. Zamieszczenie przedsięwzięć z zakresu OZE obok działań na rzecz środowiska, takich jak np. bezpieczeństwa powodziowego, może spowodować traktowanie ich jako mniej koniecznych i nie zlikwiduje barier istniejących obecnie w pozyskiwaniu na nie środków.  (więcej…)