Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Odnawialne żródła energii
Turbiny wiatrowe


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


Artykuły:
Możliwości wykorzystania energii wiatru Turbiny wiatrowe


    Możliwości wykorzystania energii wiatru         


Możliwości wykorzystania energii wiatru (485kB)


Ostatnia aktualizacja: 2007-04-27.............................................................................................


    Turbiny wiatrowe         


Energię wiatru do zasilania urządzeń mechanicznych jako pierwsi wykorzystali mieszkańcy Egiptu, Persji i Mezopotamii. Młyny wietrzne w Europie pojawiły się w Średniowieczu. Znalazły one również zastosowanie na obszarze województwa podlaskiego, jednakże obecnie te które przetrwały mają jedynie wartość muzealną.
Najczęściej spotykane SIŁOWNIE WIATROWE, zwane wiatrakami, wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej. Innym zastosowaniem, nadal niedocenianym w Polsce, jest ich wykorzystanie do pompowania wody – np. nawadniania pół lub osuszania gruntów.
Mogą one współpracować z siecią energetyki zawodowej lub być układami autonomicznymi. Powstają również tzw. farmy wiatrowe - zespoły elektrowni o szeregu urządzeń wspólnych dla całego układu.
Generalnie wiatraki zaczynają dostarczać energię elektryczną przy prędkości około 4,5 m/s. Prędkość wiatru rośnie z wzrostem wysokości nad poziomem terenu. Optymalna lokalizacja siłowni wiatrowych to miejsca ciągłego występowania wiatrów o odpowiedniej średniej prędkości, oddalone od przeszkód terenowych. Wydajne jest umieszczanie tego typu źródła energii na otwartym morzu ze względu na wzrastającą prędkość wiatru towarzyszącą oddalaniu się od brzegu.
W Polsce obszarami posiadającymi najlepsze uwarunkowania to tereny wzdłuż wybrzeża (głównie Półwysep Helski i Pomorze Zachodnie) oraz Suwalszczyzna.Typowa siłownia wiatrowa składa się z wirnika i gondoli umieszczonych na wieży. Najważniejszą częścią elektrowni wiatrowej jest wirnik, w którym zachodzi zamiana energii wiatru na energię mechaniczną. Wirnik osadzony jest na wale, poprzez który napędzany jest generator. Wirnik obraca się najczęściej z prędkością 15-20 obr/min, natomiast typowy generator asynchroniczny wytwarza energię elektryczną przy prędkości ponad 1500 obr/min. W związku z tym niezbędne jest użycie skrzyni przekładniowej, w której dokonuje się zwiększenie prędkości obrotowej. W piaście wirnika umieszczony jest serwomechanizm pozwalający na ustawienie kąta nachylenia łopat. Gondola musi mieć możliwość obracania się o 360 stopni, aby można było ustawić ją pod wiatr. W związku z tym na szczycie wieży zainstalowany jest silnik, który poprzez przekładnię zębatą może ją obracać. W elektrowniach małej mocy o stosunkowo małej masie gondoli, jej ustawienie pod wiatr zapewnia ster kierunkowy zintegrowany z gondolą. Pracą mechanizmu ustawienia łopat i kierunkowania siłownią zarządza układ mikroprocesorowy na podstawie danych wejściowych (np. prędkości i kierunku wiatru). Ponadto w gondoli znajdują się: transformator, łożyska, układy smarowania oraz hamulec zapewniający zatrzymanie wirnika w sytuacjach awaryjnych.

Ze względu na bardzo duże nakłady inwestycyjne konieczne jest opracowanie studiów wykonalności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów energetycznych wiatru.

W strukturze kosztów należy uwzględnić poniższe koszty:
1. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe:
- grunty,
- konstrukcja dróg dojazdowych,
- konstrukcja fundamentów,
- zakup siłowni wiatrowych,
- transport siłowni wraz z montażem,
- podłączenie energetyczne wraz z linią kablową.
2. Koszty przedprodukcyjne kapitałowe:
- projekty techniczne i studium wykonalności,
- badania zasobów energetycznych wiatru,
- opłaty prawne i administracyjne,
- badania geologiczne.
3. Koszty eksploatacyjne.

Problemy związane z budową elektrowni wiatrakowych:
- wysokie nakłady finansowe;
- zmienność mocy w czasie (moc zależna od siły wiatru);
- możliwe problemy techniczne związane z podłączeniem do istniejącej, nie zmodernizowanej sieci energetyczne;
- brak przygotowania gmin na przyjęcie inwestorów (plany zagospodarowania przestrzennego);
- zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych;
- możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne (hałas, zagrożenie dla ptaków, zmiany w krajobrazie).

Korzyści z wytwarzania energii z elektrowni wiatrakowych:
- ekologiczne – wytwarzanie energii elektrycznej przyjaznej człowiekowi i środowisku;
- ekonomiczne – podatki, nowe zatrudnienie;
- społeczne – marketingowe, wzrost atrakcyjności turystycznej;
- sąsiadujący teren może być w pełni wykorzystywany do celów rolniczych;
- prosta obsługa, niskie koszty obsługi i eksploatacji;
- podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Planowane inwestycje na obszarze województwa podlaskiego to:
- budowa 2 turbin (100 kW każda) w Augustowie;
- budowa 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 8 MW w okolicy Sejn (Dusznica, Żegary, Marynowo);
- utworzenie ferm wiatrowych (od 14 do 17 elektrowni) wyposażonych w generatory dużej mocy w miejscowości Potasznia.


Ostatnia aktualizacja: 2006-03-22.............................................................................................


Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna