Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Odnawialne żródła energii
Kontekst prawny, uwarunkowania


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


    Akty prawne         


--------------------------------------------------------------------------
Akty prawne dotyczące OZE
--------------------------------------------------------------------------

Prawo energetyczne (267kB)
Ustawa o handlu emisjami (58kB)
Ustawa o ochronie środowiska (621kB)
Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju (82kB)
Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (20kB)
Europejska Polityka Energetyczna (358kB)
Propozycje Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu (147kB)
Rozp. o audycie energetycznym (255kB)
Rozp. o instalacjach wymagających zgłoszenia (16kB)
Rozp. o opłatach za korzystanie ze środowiska (296kB)
Rozp. o OZE (29kB)
Rozp. o pomocy publ. na OZE (19kB)
Rozp. o weryfikacji audytu energetycznego (7kB)--------------------------------------------------------------------------
Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami
--------------------------------------------------------------------------

Ustawa o wprowadzeniu w życie ustaw o ochronie środowiska i o odpadach (140kB)
Ustawa o odpadach.rtf (140kB)

Rozporządzenie - Obowiązki przedsiębiorców gospodarowania niektórymi odpadami (190kB)
Rozporządzenie - Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling(335kB)
Rozporządzenie - Termiczne przekształacanie odpadów (12kB)
Rozporządzenie - Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami (195kB)
Rozporządzenie - Rodzaje odpadów nie wymagających zezwolenia na prowadzenie działalności (16kB)
Rozporządzenie - Roczne poziomy odzysku i recyklingu (96kB)
Rozporządzenie - Odpady opakowaniowe (13kB)
Rozporządzenie - Katalog odpadów (434kB)
Rozporządzenie - Rodzaje odpadów do składowania nieselektywnego (185kB)
Rozporządzenie - Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania (95kB)
Rozporządzenie - Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gosporarki odpadami (8kB)

Ostatnia aktualizacja: 2007-11-09Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna